mooSlide
mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide
mooSlide

KÜÇÜK AĞAÇTA KÜÇÜK SANATÇILAR…

Sanat, yaratım, üretim…
Yaratıcılık insanın belirli bir yeteneğini ifade eder. Ama hangi yeteneğini? Bu yetenek nasıl anlatılabilir? Roket Araştırmacısı Wernher von Braun bir söyleşisinde, bu yetenekte söz konusu şeyleri, şöyle sıralamıştı: bilinen şeyleri, icatları, yeni bir biçimde kullanmak, birbirleriyle şimdiye değin olduğundan başka bir biçimde birleştirmek. Bilinen şeyler yeni bir biçimde düzenleyip, başka bir biçimde kullanmaktır.
Çocuklar bunu zaten yaparlar, biz eğitimcilerin görevi bunu yapabilmeleri için onlara ortam sunmak. Bu düşünceden yola çıkarak okulumuza bir sanat atölyesi kurduk. Atölyemizde hem geri dönüşümü desteklemek, çevre bilincini aşılamak, hem de merak ve yaratıcılık duygularını desteklemek en büyük amacımız. Atölyemizde çocuklar her boyanın, her kağıdın nasıl oluştuğunu yaparak,deneyerek öğrenirler. Sonrada farklı materyalleri daha farklı nasıl kullanabileceğine yönelik denemelerde bulunurlar. Çocuklar deneyimleri sonucunda öğrenirler. Bizler de bu deneyimleri çoğalttıkça kendi fikirlerini önemseyen, deneyen, yanılmaktan kokmayıp tekrar denemeye açık, motivasyonu yüksek, üreten, ürettiğine sahip çıkan çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz.