mooSlide
mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide
mooSlide


“Orff metodu” ile kültürel müziğimizi birleştirerek insanın doğasında var olan ritim duygusunu fark ettirip geliştirmeyi, yaratıcı güçlerini kendilerine güven duyarak kullanmayı hedefleyen bir müzik eğitimi veriyoruz.

Kurumumuz Orff- shulwerk resmi üyesi olup, orff eğitimimizi, Orff eğitim kurumu eğitmenlerinden Filiz YAŞAR vermektedir. Ayrıca okulumuz eğitmenleri Orff yaklaşımını sınıflarda uygulamaktadırlar.
Çocuklarımız için yapılan eğitimin yanı sıra eğitimciler için düzenlenen “Okul öncesinde Orff” atölye çalışmalarında da diğer okulların eğitimcilerini eğitmekteyiz. Okulumuz bir Orff salonuna sahip olup, tüm Orff enstrümanları okulumuzda mevcuttur. Ayrıca bu salon Orff-shulwerk ‘in diğer workshop çalışmalarına da ev sahipliği yapmaktadır. Okulumuz velilerimize de Orff eğitimi ile ilgili workshplar düzenleyerek, Orff pedagojisinin yaygınlaşması misyonuna katkıda bulunmaktadır.

 

ORFF SCHULWERK NEDİR?

Carl Orff (1895-1982) belki de sadece Carmina Burana ve Catulli Carmina operalarının bestecisi olarak bilinir. Oysa ki  “çocuk için müzik” eğitim çalışmasıyla tüm dünyada yeni bir eğitim hareketinin esin kaynağı olmuştur.
Orff’un felsefesi pedagojik prensipler üzerine kurulmuştur. Yeteneklerin ve bilginin sıralı bir şekilde gelişmesine dayalı olan bu felsefe, tüm çocukların yaratıcı ve neşeli bir ortamda kendi müziksel gelişmelerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Çocuklar deneyerek, keşfederek ve ortamın gerektirdiği şeyleri kendiliklerinden yaparak öğrenirler. Bu yöntem, şarkı ve tekerleme söyleme, el çırpma, dans etme ve ellerinde bulunan herhangi bir nesneyle ritim tutma gibi çocuklarda içgüdüsel olarak bulunan aktivitelere dayanır.