mooSlide
mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide
mooSlide


Küçük Ağaç Kütüphanesi, 2010-2011 eğitim yılının başında kuruldu. Bir kısmı okulumuz arşivinde bulunan yayınlardan, kalanlarsa projemizden haberdar olan eski, yeni velilerimiz ve öğrencilerimizin bağışlarından oluşan Küçük Ağaç Kütüphanesi'ne Günışığı Kitapevi de destek verdi. Bu sayede kısa sürede oldukça zengin bir arşiv oluşturduk

 

Okulöncesi ve ilkokul dönemine ait kitaplar bulunan kütüphanemizin öncelikli amacı öğrencilerimizin kitap ve okuma sevgisini desteklemek. Tüm öğrencilerimizin düzenli olarak ziyaret ettikleri kütüphanemizde pek çok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor. Belirli bir program dahilinde kütüphaneye gelen öğrencilerimiz, öğretmenlerinin kendilerine okuduğu kitapları dinliyor, ardından kitapla ilgili sohbet ediyorlar. Haftalık eğitim programlarında belirlenen temalarıyla ilgili araştırmalar yapıyor, bilgi ediniyorlar. Kendi kitaplarını yazıp tasarladıkları faaliyetlerde bulunuyorlar. Kütüphaneden kitap alıp bir sonraki hafta iade ederek kütüphane bilincini kazanıyorlar. Belirli aralıklarla gerçekleştirilen ingilizce hikaye okumalarıyla öğrenmekte oldukları lisanı destekliyorlar.