<< Geri
mooSlide
mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide
mooSlide

İngilizce


Yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan İngilizce programımız oyun, müzik, drama gibi değişik etkinlikleri içermektedir. Erken yaşta yabancı dil öğretiminin hedefi öncelikle çocukta dile yönelik ilginin uyandırılmasıdır. Okulumuzda İngilizce eğitimi görsel, işitsel ve dilsel araç ve gereçlerden faydalanarak yapılmaktadır.

İngilizce derslerimizde,
- Müzik ve şarkılar (Nursery Rhymes)
- Görsel araçlar
- Flash Card’lar
- İngilizce gramer ve kelime oyunları
- Diyaloglar
- Proje çalışmaları
- Hikaye ve masallar
- İngilizce bilgisayar çalışmaları
- Boyama ve uygulamalı aktiviteler gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİMİZ, Sara MAZLİYAH


1975 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu. 1997 yılından bu yana anaokulları ağırlıklı olmak üzere özel bir ilköğretim okulunda 3.sınıf ingilizce derslerine girmektedir. 2004 yılından beri okulumuzda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır. İngilizce öğretmenimizin hedefi ikinci dile yönelik empati ve merak yaratmak, çocukların bu dili kullanarak kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için öğretmenimiz drama, görsel araçlar, öyküler, uygulamalı aktiviteler, şarkılar ve projeler kullanmaktadır.