<< Geri
mooSlide
mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide
mooSlide

Yaratıcı Drama


Dramayı tanımlamak gerekirse, günlük yaşamdan herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, herhangi bir konunun, hikayenin, masalın ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması diyebiliriz. Günümüzde ve özellikle de ülkemizde, oldukça yaygın bir alan haline geldi yaratıcı drama. Pek çok niteliği içinde barındıran, kapsamlı bir alan olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Bilimsel, eğitsel, sanatsal ve kültürel boyutları var. Dramayı çekici kılan, çok yönlülüğü ve oynamaya/canlandırmaya dayalı etkili dilidir.

Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi ne kadar erken yaşta tanıştıklarına bağlıdır. Okulöncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri, çağdaş, yaratıcı, demokratik bireyleri yaratmada temel araçlardan birisidir - tıpkı iyi yazınsal metinler, çağdaş anne-baba ve öğretmen ya da yaratıcı bir okul gibi.

Yaratıcı drama, çocukların duygu ve düşüncelerinin farkına varmalarına, hayalgüçlerini ve yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olur. Özgüvenlerini destekler. Yaratıcı drama ile çocuklar kendilerini tanır ve ifade ederler. İletişim becerileri gelişir. Aynı zamanda drama saatleri, çocukların arkadaşlarıyla eğlenerek geçirdikleri saatlerdir.

DRAMA ÖĞRETMENİMİZ, Duygu Seda TOMRU


1974, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans mezunudur. Lisans eğitimi sırasında “Eğitimde Tiyatro”, “Çocuk Tiyatrosu” ve “Pedagojik Formasyon” derslerini tamamlamıştır. Çağdaş Drama Derneği’nin düzenlediği “Yaratıcı Drama” atölye çalışmalarına devam etmiş ve sertifikalarını almıştır. 2005 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği Minifest kapsamında “Masaldan Oyuna” adlı atölye çalışmasını tasarlamış ve uygulamıştır. 2004 yılından bu yana çocuklar ve yetişkinlere yönelik drama kurslarında eğitmenlik yapmaktadır. 2006 yılında Kadir Has Üniversitesinde, “drama ve ikna sanatı” derslerini vermiştir. 2008 Eylül döneminden itibaren de Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği bölümünde “Drama” adlı dersin içeriğinin hazırlanması ve eğitimin verilmesi görevini sürdürmektedir. 2004 yılından beri okulumuzun Drama Öğretmenliği’ni yapmaktadır.