mooSlide
mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide mooSlide
mooSlide

- Yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahat ifade edebilen bireyler yetiştirmek.

- Çocukların kendi zaman ve enerjilerini en iyi şekilde kullanma, karar verme, seçim yapma ve planlama becerilerini geliştirmek.

- Çocuğun ilgilerini ifade etmesi ve ilgilerine dönük etkinliklere katılması için geniş fırsatlar sağlamak.

- Çocukların anadilini doğru ve güzel olarak kullanabilmesi için fırsatlar yaratmak.

- Gözlem, işitme, bellek, sebep bulma, kavram oluşturma ve daha birçok zihinsel süreçleri uygun sosyal ve fiziksel çevre düzenlemeleriyle kullanabile imkanı sağlamak.

- Çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını bütünleştirmek.

- Çocuğun duygu ve düşüncelerini oyun, hareket, konuşma ve resim yoluyla ifade etmesini sağlamak.

- Çocuğun öğrenmede aktif, seçici ve karar verici, öğretmenin ise teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve yol gösterici bir görev üstlenmesini sağlamak.

- Duyu organları ile materyallerin, renklerin, şekillerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için  çocuklara özgür ortamlar sağlamak.

- Çocuğun huzurlu ve sevgi dolu bir ortamda gelişimini desteklemek.

- Plan, izleme, uygulama, tamamlama konusunda öz disiplin becerilerini geliştirmek.

- Çocukların yaşayarak, demokratik değerleri öğrenmelerini sağlamak.

- Merak ettiği konularda araştırma yapması için uygun çevre düzenlemesi yapmak.

- Çocuğun geçmiş yaşantıları ile şu anki ilgi ve ihtiyaçlarını bütünleştirebilmek.

- Çocuğu kendi potansiyelini en üst seviyede gerçekleştirmeye yönlendirmek

Bütün bu genel amaçların yanında okulumuzun fen ve matematik çalışmaları için belirlediği hedefleri şu şekilde sıralayabiliriz.

- Çocukların fen çalışmalarına karşı ilgisini uyandırmak, bu çalışmalar sırasında edindikleri bilgileri günlük hayatlarında kullanmalarını teşvik etmek.

- Çevrelerine karşı duyarlılık geliştirmek.

- Çevrelerini tanıma, sevme, koruma, düzenleme, iyileştirme becerilerini geliştirmek.

- Gözlemleme, keşfetme, inceleme, dikkatini yoğunlaştırma, bilgi transferinde bulunma gibi becerilerini geliştirmek.

- Gruplandırma, sınıflandırma, sayma, karşılaştırma, rakamları tanıma, basit toplama ve çıkarma işlemleri yapabilmek.

Sınıflarımızda, ilgi köşelerinde ilgi uyandırıcı malzemeler bulundurarak, sık sık yönlendirici, Neden? Niçin? Nasıl? Ne? gibi sorular sorarak çocukları araştırmaya yönlendirmek matematik ve fen çalışmalarında kullandığımız yöntemlerdir..